Aktuella utbildningar - Growing Leaders
hero-image

Leda på distans

ÖPPNA UTBILDNINGAR

Growing talent

Talangprogram för att behålla, utveckla och satsa på nyckelpersoner som växer in i olika typer av ledarroller.

Leda kollegor

Grundläggande ledarskap utifrån att leda kollegor utan chefsmandat. Endagsutbildning.

Senast genomförd i Borås 2-3 december 2019

Growing virtually

Utbildning inom virtuellt ledarskap- att leda på distans med fokus på HUR

Öppen utbildning i virtuellt ledarskap genomfördes i Nässjö 8 november.

Kontakta oss för skräddarsydd utbildning.