Coachande konfliktärande – för erfarna ledare och HR

Efter succén under våren erbjuder vi nu Coachande Konfliktlärande under vintern 2024/25. Vi går på djupet kring hur du som ledare och chef kan utveckla dig och din verksamhet genom ett modigt och värdigt sätt att skapa samarbete i din verksamhet

Upplägg: 2+2 dagar inklusive övernattning och aktiviteter. Utbildningen är i öppen form – perfekt för nätverk och utbyte av kompetens! 

Utbildningen är ett samarbete mellan CoachMastery och Growing Leaders. Vi tror nämligen att vi med våra olika kompetenser kan ge dig ett annat djup och en annan bredd. Growing Leaders har lång erfarenhet av att leda och chefa i näringslivet och CoachMastery är masters på professionell coaching, coachande ledarskap och coachande handledning och har utbildat i coaching i 20 år.

Datum:  5-6 december 2024 och 21-22 januari 2025

Tid: Dag 1, start 10.00 – avslut 18.00. Dag 2 , start 08.30 – avslut 15.00 (samma upplägg dag 3-4)

Plats: Lögnäsgård som ligger mellan Laholm och Båstad: https://lognasgard.se

Pris: 27500kr (ex moms), då ingår lunch och fika, kostnad för middag och logi tillkommer

Anmälan sker till Annika Stålhandske eller Britt Weide
annika@growingleaders.se eller britt@coachmastery.se

Syftet med utbildningen: Genom utbildningen i konfliktlärande kommer du öka din trygghet, grundningen i dig själv, din kunskap och din verktygslåda – så att du blir så pass trygg i dig själv att du verkligen tar tag i utmaningar och surdegar i tid. 

Mål med utbildningen: Att bli en ännu tryggare och mer grundad ledare (chef, HR) genom att kombinera fördjupning i ledarskapet med konkreta verktyg och fördjupad coaching med systemisk och flerdimensionell insikt. Deltagaren får en ökad förståelse för sitt verksamhetsansvar genom att utforska var det finns destruktiva eller begränsande processer. Du får ökat mod och kunskap att förebygga och hantera konflikter i din verksamhet.

Metod: Andragogik (lärande för vuxna och erfarna), teori med ny forskning och modeller, interaktivt och samskapande lärande med ett kollegialt och coachande förhållningssätt och mycket praktisk övning.

Du får:

 • 2+2 dagar utbildning
 • Fördjupad kunskap om: dig själv som ledare och människa, konflikter, beteenden, coachande och transformativt ledarskap
 • Flera verktyg och metoder för att utveckla dig och ditt ledarskap
 • Förbättrad förståelse för dig själv och dina egna förmågor och farhågor i konfliktsituationer
 • En konkret handlingsplan – vad skall du göra när du kommer tillbaka till arbetet
 • Förbättrad förmåga att kommunicera genom att du har fått insikter och tillgång till fler kommunikationsstrategier, och en ”konfliktfilosofi”.
 • Ett nätverk med andra erfarna ledare som också vill utveckla sig själva och sitt ledarskap
 • En unik möjlighet att fördjupa ditt lärande och dina insikter genom 3 timmars handledning i grupp, 3-4 deltagare, mellan kursdagarna
 • Individuell coaching ett tillfälle där du fördjupar dina insikter och får möjlighet att möta din sårbarhet och potential med fokus på det du står i
 • En lugn miljö som ger dig utrymme till distans och djupare reflektion
 • Möjlighet att öva mellan de två tillfällena som skapar förankrat lärande
 • 24 CCE-poäng för den som är certifierad coach och vill bibehålla sin certifiering eller samlar utbildningstimmar inför en certifiering.

Vi startar de två första dagarna med att utforska vad konflikt är och vad som finns i forskningen, som är hjälpsamt för att öka din förståelse i detta spännande och viktiga ämne. Därefter lägger vi fokus på kärnan i det egna ledarskapet, att vara sig själv/autentisk och att hitta sitt nuvarande ledarskap.  Vi startar med att lära känna sig själv lite mer, bland annat genom att förstå sina egna värderingar. Vi jobbar vidare med ledarskap och chefskap för att gå vidare in på flertalet ledarskapsverktyg inom kommunikation, beteenden, feedback, team, motivation och påverkan.

Incheckning & Psykologisk trygghet:

Vid incheckningen skapar vi en miljö där du får möjlighet att förstå hur du ser på dig själv i förhållande till konflikter. 

Vad är en konflikt?

Vi jobbar med deltagarnas personliga bilder vad en konflikt är – vi för in det vetenskapliga perspektivet och vi skapar en definition av konflikt och dess för och nackdelar. Vi utforskar inre och yttre konflikter och vad de gör med oss.

Värderingar

Värderingar är våra viktiga grundpelare. Ibland är de just oförståelse kring mina egna och andras värderingar som står i vägen för att arbeta konstruktivt och lösa ut en konflikt. Vi skapar förståelse för våra egna värderingar och hur vi kan finna varandras värderingar. Vi ger verktyg för att kunna prata om värderingar i ditt arbetsteam. Vi tittar även in i Dan Pinks teorier om Puzzle of Motivation…

Kommunikation och feedback

Konfliktlärande handlar till stor del om att skapa ökad förståelse för och kunskap om konflikter. Att hitta en grundläggande trygghet och tillit är dels förebyggande och en viktig start då en existerande konflikt skall lösas ut. Ytterligare ett viktigt verktyg att förebygga konflikter handlar om att kunna ge varandra relevant feedback. Vi för in verktyget feedforward som vi vet skapar goda förutsättningar för att kunna utveckla samarbete och relationer i en lärande kultur.

Hjärna och hjärta i ledarskapet

Idag finns det mycket kunskap om och forskning i hur vi på ett mer gynnsamt och smartare sätt kan använda vår hjärna och vårt hjärta, bl a med ökad kunskap om Heart Coherence i vårt ledarskap. Vi tittar in i Scarf-modellen (David Rock et al) och Jill Bolte Taylors modell de 4 hjärnkaraktärerna för hur vi kan använda fler delar av hjärnan – för att få en djupare förståelse för hur vi människor fungerar både i trygga och frodande, och i pressande, stressande och även hotfulla miljöer. Vi kommer även bekanta oss med motivationsforskningen ”Not Yet” med Carol Dweck i spetsen.

Coachande förhållningssätt

Vi vet att ett coachande förhållningssätt är ett viktigt verktyg för att arbeta framåtsyftande och lösa ut konflikter. Vi fördjupar kunskapen inom området. Här kommer du få nya verktyg och fördjupad förståelse för vad som händer i oss när vi möts av ett coachande förhållningssätt.

Tillit och det sociala kapitalet

Här utforskar vi den senaste forskningen inom området tillit (Frances Frei) och psykologisk trygghet (Amy C Edmondson) och det sociala kapitalet dvs alla relationer i vår verksamhet för att se vad vi behöver vara medvetna om och navigera i. Def. Det sociala kapitalet utgörs dels av sociala nätverk mellan aktörer på olika nivåer, dels av de värderingar, normer och attityder som sprids i dessa nätverk.

Inre konflikter

Vilka olika inre konflikter finns? Hur kan vi identifiera dem och hur kan vi stötta oss själva i utmanande situationer. Du får verktyg och insikter som kommer ge dig något att luta dig mot när marken skälver inom dig.

Konfliktkaraktärer

Vi kommer på ett lustfyllt men seriöst sätt skapa bilder av vilka karaktärer vi kommer möta, och vad dessa gör med oss när vi nalkar oss konflikter. Både hos andra och hos oss själva.

Yttre konflikter

Vilka olika konflikter finns? Hur kan vi identifiera dem och hur kan vi stötta oss själva och kollegor att lösa ut dem? Vi ger verktyg och synsätt som kommer ge dig något att luta dig mot när marken skälver i samband med konflikter.

Svåra samtal

Som ledare kommer du upprepade gånger behöva ha svåra samtal. Du kommer få än fler verktyg som hjälper dig att förbereda, bottna i dig själv, skapa mod och tillförsikt. Med hjälp av dina verkliga exempel kommer du få öva på dessa verktyg.

Verktygslådan att lösa upp konflikter

När vi närmar oss slutet av utbildningen kommer vi låta dig använda dig av allt utbildningen gett i form av verktyg, förståelse och insikter för att ta dig an en riktig utmaning från din verklighet. Vi kommer stötta varandra i teamet genom att agera i ”dramat”. Detta kommer ge en fantastisk summering av alla verktyg och synsätt som du fått ta del av under denna fördjupande utbildning i konfliktlärande.

Välkomna!

 

Dela inlägget på sociala medier