Growing Leaders teamutvecklingstjänster

Teamutveckling

Hur går det till?

Vill du utveckla ditt team? Vi vet att team som har jobbat för att bli högpresterande kommer också få mer gjort, deltagarna i teamet kommer trivas bättre och det blir ett bättre resultat.

Genom teamutveckling med jobbar vi tillsammans för att skapa resultat och engagemang för att bli ett effektivt team. Vi baserar våra övningar på Susan Wheelans teorier kring högpresterande team och börjar med att förstå var det aktuella teamet befinner sig och vad de behöver göra för att utvecklas. Genom tre tillfällen guidar vi genom praktiska övningar för att nå ett effektivare team.

Teamutvecklingsresan

Att arbeta aktivt med teamet är ledarens ansvar tillsammans med deltagarna i teamet och något som alla behöver göra på olika sätt. Att satsa på en teamutveckling för ett team rekommenderar vi alla team som vill utvecklas för att uppnå bättre resultat tillsammans. Vi arbetar med dels team som är välfungerande men som vill uppnå en högre grad av prestation och effektivitet, dels team som inte fungerar väl. 

Vi genomför teamutvecklande insatser på flera sätt. Ett vanligt upplägg är att vi träffas under tre tillfällen i en teamutvecklingsresa där vi fokuserar på: 

  • Våra gemensamma mål
  • Samarbete- hur samarbetar vi idag och hur utvecklar vi det?
  • Spelregler- hur vill vi ha det i vårt team?
  • Roller och struktur- vem gör vad? När och hur?
  • Energi och att fira för bäst utveckling


Under vägen bygger vi på med det teamet behöver, ofta kommunikation och feedback. Vi kan även hjälpa teamet att förstå varandra bättre genom att stötta med en beteendeprofil. Vi använder oss av DISC för att öka förståelsen för hur vi själva beter oss men även förståelsen för hur vi skall kunna samarbeta på bästa sätt. Vi följer upp och låter deltagarna reflektera under vägen i syfte att skapa en bestående förändring. Vi har fokus på:

  • Hur har det gått? Hur väl jobbar vi efter det vi satte upp för teamets utveckling?
  • Summera och hylla det som fungerat väl
  • Följer vi vad vi sa och vad behöver vi jobba på för att utvecklas vidare?
  • Vad krävs framåt för att vara ett högpresterande team


Det finns även möjlighet att jobba med digitala verktyg (Tex Teambook och Teamr) mellan gångerna

Vi ses tillsammans med teamet och arbetar tillsammans. Deltagarna i teamet står för en stor del av innehållet genom att de tillsammans tar fram förutsättningar och önskemål för teamets utveckling. 

Vi på Growing Leaders, Emelie Palmér och Annika Stålhandske, har lång erfarenhet av teamutveckling genom att själva leda team och ledningsgrupper inom olika bolag och branscher. Vi är tränade i Susan Wheelans Integrated Model of Group Development och digitala verktyg så som Teamr inom teamutveckling. Vi har jobbat med teamutveckling hos flertalet bolag och offentliga aktörer under flera år och anlitas i såväl längre som kortare uppdrag.  

"Vi har börjat tänka mer som ett team, vi blev ett format team. Det blev starten på en förändring, en resa"

Magnus Sjölyck, VD, Byggbolaget.

För Byggbolagets ledningsgrupp har Growing Leaders jobbat med teamutveckling, DISC och coaching. 

"Emelie och Annika har en unik förmåga att anpassa upplägget efter den gruppering de arbetar med"

Maria Kero, Chef Studenthälsan, LTU.

Growing leaders höll under våren 2019 en ledarskapsutbildning för drygt 200 studenter som under hösten tagit emot de nya studenterna som kommer till Luleå Tekniska Universitet.

Skicka intresseanmälan

Låt oss utveckla dig och ditt team! Vi finns placerade i Göteborg och Jönköping, levererar inom hela Sverige.
 
Skicka din intresseanmälan med dina kontaktuppgifter samt val av utbildningsområde du önskar genomföra, så kontaktar vi dig inom kort.