Growing Leaders ledarskapstjänster

Ledarskapets grunder

Ledarskapets grunder

Ledarskapets grunder- för dig som leder människor i en verksamhet. Att vara ledare handlar om att uppnå ett resultat genom att få människor att växa. Ledarskapet i en organisation är en avgörande faktor för framgång. Det är också avgörande faktor för hur människorna i organisationen mår, trivs och presterar. Det man tränar på blir man bra på, därför behöver vi också träna på vårt ledarskap.

Information om utbildningen Ledarskapets grunder

Denna utbildning vänder sig till den som leder – du kanske är relativt ny i din roll som ledare och behöver fylla på med verktyg inom ledarskap. Du kan ha roller som chef, projektledare, koordinator, teamledare. Det är inte det som ör viktigt utan vi tror att ledarskapsverktyg behövs när du leder människor.

Självkännedom och självledarskap

Självkännedom och självledarskap: För att leda andra behöver man först kunna leda sig själv. Vi ger deltagarna förmågan att öka förståelsen för sina beteenden och hur de påverkar andra. Vi jobbar med våra personliga värderingar (för att senare knyta dem till verksamhetens) och skapar uppfattning om vad värderingar är och hur de styr våra val i livet.


Ledarskap och Chefskap

Två sidor av samma mynt där vi skapar dialoger kring vad som krävs när? Olika grupper och personer krävs olika typer av ledarskap vilket knyts ihop under teorin kring situationsanpassat ledarskap.


Kommunikation

Vad är det och varför är det så att en ledare inte inte kan kommunicera? Vi utgår från sändaren och mottagaren och allt som sker där emellan. Vi ger olika tekniker för att sända ett budskap och att lyssna aktivt. Vi kommer också till hur vi hanterar ett svårt samtal och förebygger konflikter där vi lär ut modeller kring hur man kan identifiera en konflikt på ett tidigt stadium för en hälsosam dialog.


Feedback

Vad är feedback och varför ger vi det? Vi börjar i vilken enorm potential det ligger i att skapa en feedbackbaserad kultur i en organisation, där du som ledare är förebild och leder vägen. Vi ger olika modeller kring att ge och ta emot feedback och vi övar i den trygga miljön som utbildningen är. Vi förbereder också feedback som skall användas i vardagen.


Team

Som ledare ska du bygga teamet, vad är det som skapar ett bra team? Vi utgår från Susan Wheelans teori kring högpresterande team med de fyra faserna och ledarens roll i att skapa ett effektivt team. Vi lär ut metoder och verktyg för att snabbt förflytta ett team mot de högre nivåerna av teamutveckling. Vi knyter an till vilken ledare som krävs i de olika faserna.


Motivation & Påverkan

Vad motiverar dig? Hur tar du reda på vad som motiverar andra? Vi praktiserar verktyg och modeller för att motivera. Vi pratar också om hur vi motiverar utan monetära medel. Hur påverkar du som ledare andras tänkande, inställning och uppförande? Vi går igenom en rad påverkansstrategier- när, var och hur passar vilken metod?


Förändring och förändringsledning

Att leda i förändring är en viktig kunskap där vi utgår från förändringskurvan. Vi diskuterar hur jag själv och andra reagerar på förändring? Som ledare har du den viktigaste rollen att stötta ditt team och ditt bolag under förändring. Vi övar på verkliga case som deltagarna står inför där deltagarna för möjlighet att stötta varandra.


Coachande Ledarskap

Coaching är en kraftfull metod som leder till resultat. Att leda med ett coachande förhållningssätt leder till självständiga medarbetare med stor egen handlingskraft. Vi lär ut metoder och knyter detta till feedback och lyssnande.


Delegering

Att delegera är en möjlighet att frigöra tid men den främsta drivkraften för att delegera bör vara att utveckla andra. Vi lär ut en modell kring hur man kan delegera. Vi övar på att delegera och tittar på de vanligaste fällorna för en mindre bra delegering.


Kultur och värderingsstyrt ledarskap

Hur skapar vi dynamiskt team med människor som är olika? Hur skapar man den gemensamma ”koden” för det team man leder och hur lyckas man skapa synergier? Genom att arbeta med värderingsstyrt ledarskap kan man bygga en kultur som levererar resultat. Vi lär ut en modell för att bygga en sådan miljö.

Träna på ditt ledarskap får ni göra på ”GROWING LEADER- Ledarskapets Grunder”, en utbildning som vanligtvis genomförs på 2+2 dagar (kan anpassas efter behov) och fylls med det som deltagarna behöver. Deltagarna får möjlighet att utveckla sitt ledarskap genom att vi lär ut teorier, delar med oss av våra långa erfarenheter som ledare och framför allt genom att träna massa på många olika ledarskapsverktyg- i en trygg miljö.

Vi avsätter mycket tid för övning- individuellt, med bordsgrannen och i mindre grupper. Det finns också gott om tid avsatt för egen reflektion- vad och när ska jag använda detta i min vardag? Under dagarna skapar deltagarna en handlingsplan och bestämmer vad de ska göra ANNORLUNDA i sitt ledarskap när det är tillbaka i vardagen.

Så här säger en av våra kunder

För evigt tacksam för de verktyg ni har gett mig, många av dom plockar jag upp ur verktygslådan dagligen och några har jag inte haft behov av ännu.

Amanda Norberg, Project Manager, JONAS IHREBORN AB

Skicka intresseanmälan

Låt oss utveckla dig och ditt team! Vi finns placerade i Göteborg och Jönköping, levererar inom hela Sverige.
 
Skicka din intresseanmälan med dina kontaktuppgifter samt val av utbildningsområde du önskar genomföra, så kontaktar vi dig inom kort.