Growing leaders ledarskapstjänster

Ledarutbildning

Ledarutbildning

Välkommen att tillsammans med oss utveckla dina förmågor som ledare. Den 18-19 januari och 1-2 mars kommer vi ge dig verktyg och tid för reflektion.

Vårens ledarutbildning erbjuder en individuell handlingsplan samt flera verktyg på din väg mot att bli en bättre ledare.

Upplägg: 2+2 dagar inklusive övernattning och aktiviteter. Utbildningen är i öppen form – perfekt för nätverk och utbyte av kompetens!

Vi erbjuder Growing Leaders ledarutbildningar

Information om Ledarutbildning

Datum: 18-19 jan och 1-2 mars 2023
Tid: Start 09.30 Avslut 16.00
Plats: Två Skyttlar
Det ligger Örby nära Kinna mitt i Västsverige. Vackert inramat av skogen, ängarna och sjön.
Pris: 32 000kr (ex moms)

Upplägg 2+2 dagar med övernattning. Utbildningen är i öppen form  – perfekt för nätverk och utbyte av erfarenheter.

Du får: Lära känna dig själv med hjälp av en beteendeprofil – DISC
verktyg till din vardag som ledare med hjälp av innehållet i utbildningen
få med dig en handlingsplan – vad skall du göra när du kommer tillbaka till arbetet
ett nätverk med andra personer som också vill utveckla sitt ledarskap
en unik möjlighet att utvecklas genom 3 timmars individuell coaching
en lugn miljö som hjälper dig att få distans och reflektion
öva mellan de två tillfällena där du också kommer få utrymme att få individuell coaching.

Under utbildningen kommer vi följa vår metod med kort teori, övningar och den viktiga reflektionen. Vi ger en förklaring till de olika ämnena:

DAG 1 & 2

Vi startar de två första dagarna med fokus på kärnan i det egna ledarskapet, att vara sig själv och  att hitta sitt ledarskap.  Vi startar med att lära känna sig själv lite mer, bl.a. genom att förstå sina egna värderingar. Vi jobbar vidare med ledarskap och chefskap för att gå vidare in på flertalet ledarskapsverktyg inom kommunikation, feedback, team, motivation och påverkan.

Självkännedom
Genom att öka förmågan och förståelsen för sina egna beteenden och hur de påverkar kan vi lära känna oss själva bättre.  Vi jobbar vidare med att förstå andra bättre genom att förstå sig själv bättre.

Värderingar
Vi jobbar med deltagarnas personliga värderingar för att knyta an hur våra beteenden speglas i dem. Deltagarna får arbeta sig fram till sina egna värderingar och förstå vad de innebär i sitt ledarskap.

Självledarskap
Vi jobbar med vikten av att kunna leda sig själv för att kunna leda andra. Vad är ett framgångsrikt ledarskap för dig?

Ledare och chef
Vi skapar dialoger kring ledarskap och chefskap. När krävs vad? Utifrån olika grupper och personer krävs olika typer av ledarskap. Det knyts ihop under teorin kring situationsanpassat ledarskap.

Kommunikation
Vi startar med en inledning kring kommunikation och vad det är. En sändare, en mottagare och allt där emellan. Deltagarna får öva på att kommunicera och vi ger olika tekniker för att sända ett budskap och att lyssna aktivt.

 Feedback
Feedback är ett grundläggande verktyg för självutveckling och ledarskap. Vi ger teori enligt några olika modeller kring att ge och ta emot feedback. Vi övar i den trygga miljön som utbildningen är och vi förbereder feedback som skall användas i vardagen.

Teamet
Vi utgår från Susan Wheelans teori kring högpresterande team. De fyra faserna och ledarens roll i att skapa ett högpresterande team. Vi lär ut metoder och verktyg för att snabbt förflytta ett team mot de högre nivåerna av teamutveckling. Vi knyter an till vilken ledare som krävs i de olika faserna.

Motivation och påverkan
Vad motiverar dig själv? Hur tar du reda på vad som motiverar andra? Vi praktiserar verktyg och modeller för att motivera. Vi pratar också om hur vi motiverar utan monetära medel. Vi går igenom en rad påverkansstrategier- när, var och hur passar vilken metod?


DAG 3 & 4

Under dag tre och fyra bygger vi vidare med fler ledarskapsverktyg och deltagarna fortsätter att relatera och koppla det de tränar på till sin vardag genom att jobba med utmaningar och möjligheter i sin vardag.

Förändring & Förändringsledning
Att leda i förändring är en viktig kunskap. Vi utgår från förändrings-U:et. Vi diskuterar hur jag själv och andra reagerar på förändring? Som ledare har du den viktigaste rollen att stötta ditt team och ditt bolag under förändring. Vi övar på verkliga case som deltagarna står inför.

Coachande ledarskap
Coaching är en kraftfull metod som leder till resultat. Att leda med ett coachande förhållningssätt leder till självständiga medarbetare med stor egen handlingskraft. Vi lär ut metoder och knyter detta till feedback och lyssnande.

Fördjupning grupputveckling
Vi återknyter till Susan Wheelans teori kring högpresterande team. De fyra faserna och ledarens roll i att skapa ett högpresterande team. Vi kommer fördjupa oss i ledarens roll.

Delegera
Att delegera är en möjlighet att frigöra tid men också en utmärkt möjlighet att utveckla andra. Vi lär ut en modell kring hur man kan delegera.

Konflikter och svåra samtal
Konflikter kommer uppkomma på en arbetsplats. Vi lär ut modeller hur man kan identifiera en konflikt på ett tidigt stadium så att det kan bli en hälsosam dialog. Vi övar på samtal som en ledare ofta hamnar i.

Värderingsstyrt ledarskap
Genom att arbeta med värderingsstyrt ledarskap kan man bygga en kultur som levererar resultat. Vi lär ut en modell för att bygga en sådan miljö. Arbetet bygger på individuella värderingar och deltagande företags värderingar.

Det kommer ge dig tydliga verktyg och en handlingsplan för att förbättra ditt ledarskap.

Skicka intresseanmälan

Låt oss utveckla dig och ditt team! Vi finns placerade i Göteborg och Jönköping, levererar inom hela Sverige.
 
Skicka din intresseanmälan med dina kontaktuppgifter samt val av utbildningsområde du önskar genomföra, så kontaktar vi dig inom kort.