Growing Leaders ledarskapstjänster

Självledarskap

Självledarskap

Självledarskap handlar om att kunna leda sig själv. För att leda sig själv på ett lyckat sätt behöver vi göra val och styra tankar och beteenden mot mål på ett mer medvetet sätt.

Information om utbildningen Självledarskap

En föreläsning eller utbildning i självledarskap vänder sig till alla som vill skapa förståelse för själv och sin förmåga att leda sig själv, för medarbetare och ledare.

För att utvecklas och fungera bra på jobbet och i övrigt behöver vi träna förmågan att leda oss själva. Många upplever också stress på olika sätt Ett sätt att hantera stress och lära sig att själv ta ansvar för att prioritera samt be om hjälp är att träna sin förmåga att leda sig själv.

Förmågan att leda oss själva tränar vi genom att jobba med tex: 


Självkännedom och värderingar. 

Vad känner jag till om mig själv och vad känner jag inte till som påverkar min omgivning? Vi skapar medvetenhet kring våra beteenden och hur vi själva väljer dem genom medvetenhet. Vi ger verktyg för insikter kring reaktiva och proaktiva beteenden och hur de påverkar vår omgivning. Våra värderingar påverkar de flesta av våra val och hur vi väljer att leva våra liv. Vad är värderingar? Hur förstår jag vilka mina är och hur påverkar de mina val och prioriteringar? 


Motivation och drivkraft. 

Vilka är mina drivkrafter och hur påverkar de mitt sätt att prioritera, utföra arbetsuppgifter och kommunicera med min omgivning? Varför gör jag det jag gör?


Samarbete och relationer. 

Vilka samarbetar jag bra med? Vilka relationer behöver jag runt mig för att bli mitt bästa jag och hur ser min relation ut till mig själv?


Balans. 

Vilken balans behöver jag? Vad är stress, när gynnar den oss och när stjälper den oss? Vad skapar stress för mig


Utveckling. 

Att själv vara den som tar ansvar för min utveckling och mina prioriteringar, vad behöver jag då av min omgivning för att lyckas?

Vi tränar självledarskap genom föreläsningar samt kortare och längre utbildningar. Vi börjar med att skapa en god förståelse för vad självledarskap är och vad man kan träna på för att utveckla sin förmåga att leda sig själv. Vi låter deltagarna reflektera och genomföra många övningar som leder till insikter och actions som deltagarna kommer skapa en handlingsplan utifrån. 

Målsättning med våra uppdrag är att stärka självledarskapet hos deltagarna. Deltagarna ska efter utbildningen känna sig tryggare i hur de kan leda sig själva för att skapa goda förutsättningar på och utanför arbetet. 

Vi på Growing Leaders, Emelie Palmér och Annika Stålhandske, har lång erfarenhet av ledarskap, inom olika bolag och branscher. Vi har lett team och ledare för ledare. Vi har drivit otaliga förändringsprojekt. Vi har tillsammans 30 års ledarerfarenhet och har båda under de sista åren utbildat över 2 000 ledare med varierande bakgrund. Många av dem har varit seniora ledare som velat utveckla och träna sitt ledarskap. Annika har sin bakgrund från produktion och logistik och Emelie inom försäljning och internationalisering. 

Skicka intresseanmälan

Låt oss utveckla dig och ditt team! Vi finns placerade i Göteborg och Jönköping, levererar inom hela Sverige.
 
Skicka din intresseanmälan med dina kontaktuppgifter samt val av utbildningsområde du önskar genomföra, så kontaktar vi dig inom kort.